آنچه که انسان در راستای مهاجرت کسب میکند, نجات زندگی و جانش است اما چه چیز هایی را در این راستا از دست میدهد ؟ روبرویی با فرهنگ و زبان بیگانه, آشنا نبودن به رمز ها, کد ها و قوانین  جامعه جدید, از دست دادن هر آنچه در زندگی گذشته داشته, اعم  از مادی و معنوی,  هویت, اعتماد به نفس و سلامت روحی انسان  را به چالش عظیمی میکشاند و در اکثر موارد نمیتواند مانند قبل از توانایی ها و بهره هوشی خود استفاده کند, پیشرفت کند و یک زندگی شایسته و درخور برای خود  و خانواده خود فراهم نماید.

انجمن بانوان دنیا بر اساس این ایده بنا شده که معضلات دوران هجرت و ادغام شناخته و حل شود.
موسس این انجمن از تجربیات شخصی خود در بدست آوردن اعتماد به نفس از دست رفته, طی سالها ممارست, مطالعه, تحصیل و مشاوره الهام گرفته در صدد یاری رساندن به بانوان در  شرایط مشابه است تا ارزش های شخصیتی و معنوی  خود را باز یافته و با روح و روان سالم, دوران ادغام را بگذرانند و از شاخصه های مثبت محیط جدید حد اکثر استفاده را برای رشد و تعالی خود ببرند.

برنامه های انجمن دنیا برای خانواده ها با نگهداری کودکان انجام میپذیرد.
برای معلومات بیشتر :

www.Frauenwelten-wi.de